İntrapartum Fetal Kalp Hızı Değerlendirmesi

Şebnem Özyer
Şule Özel
Rıfat Taner Aksoy
Yaprak Engin Üstün

Özet


Elektronik fetal kalp hızı monitorizasyonu en sık kullanılan intrapartum izlem yöntemidir. İntrapartum fetal monitorizasyonun amacı eylem sırasında fetal hipoksi ve asidemiyi tespit ederek gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlamaktır. Bu derlemenin amacı fetal monitorizasyonun temeli ve uygulamalarını gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler


İntrapartum fetal monitorizasyon, hipoksi, asidemi, neonatal sonuç

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.