Gebelik ve Yeme Davranış Bozuklukları


Özet


Gebelik; sosyal, psikolojik ve fiziksel değişimleri içeren bir süreçtir. Bu değişim süreci yeme davranış bozukluklarının iyileşmesi ya da olumsuz bir şekilde başlangıcı/nüksetmesi için bir dönüm noktası olabilmektedir. Pregoreksiya, gebe kadınlarda görülen enerji alımını azaltıp aşırı egzersiz yaparak kilo artışını kontrol edilmesine dayanan bir yeme davranış bozukluğudur. Yeme bozuklukları ergenlik ve genç erişkinlikte psikiyatrik ve medikal komorbiditeler ile ilişkili olup gebelik üzerine önemli etkileri vardır. Yeme bozukluğunun belirgin belirtileri; kişinin vücudundan memnuniyetsizliği, kilo alma korkusu ve bozulmuş yeme davranışı olup gebelik ve postpartum dahil olmak üzere yaşam döngüsünün farklı zamanlarında kadınları etkileyebilmektedir Gebelik sırasında çoğu kadın normal yeme alışkanlıklarından rahatsızlık duyabilmektedir. Gebelik döneminde görülebilen pika; besin olarak tanımlanmayan maddelerin tüketilmesi ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Pika davranışının varlığı, perinatal ve yaşamı tehdit eden sonuçların olasılığının arttığı, fetüs ve anne için istenmeyen sonuçları içeren yüksek riskli gebelikle sonuçlanabilir.


Anahtar Kelimeler


Gebelik, yeme bozukluğu, pika

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.