ADOLESAN KIZLARDA PELVİK AĞRI

Halil İbrahim YAKUT
Sabri CAVKAYTAR

Özet


Pelvik ağrı, adolesan kız ve çocuklarda en sık doktora başvurma nedenlerinden biridir. Pelvik ağrının birçok nedeni olmasına rağmen, ayrıntılı anamnez ve fizik muayene ile birçok neden ekarte edilebilir. Pelvik ağrı, akut-kronik veya jinekolojik-non jinekolojik olarak sınıflandırılabilir. Jinekolojik nedenler arasında dış gebelik rüptürü, over torsiyonu, endometriozis, pelvik inflamatuar hastalık ve over tümörleri morbidite ve mortalite açısından diğer nedenlerden daha önemlidir. Non-jinekolojik nedenlerden de apandisit, konstipasyon, irritabl bağırsak sendromu ve üriner enfeksiyonlar ilk akla gelmesi gereken nedenlerdir. Pelvik ağrı nedenleri hayatı tehdit edebileceği gibi, hayatın ileri dönemlerinde çeşitli sağlık ve sosyal problemler yaratabileceği için gerekli tanı ve tedaviler zamanında yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler


Adolesan, pelvik ağrı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.