Kliniğimizde 2014-2016 Yılları Arasında Sezaryen Oranı ve Endikasyonları

Çiğdem Kunt İşgüder
Yunus Emre Bulut
Gökhan Yılmaz
Hatice Yılmaz Doğru
Asker Zeki Özsoy
Nurşah Başol

Özet


Amaç: Çalışmamızda 2014-2016 yılları arasında sezaryen oranlarını ve yıllara göre sezaryen endikasyonlarının dağılımını incelemek amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: 2014-2016 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde gerçekleşen 2802 doğumun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu doğumların tarihi, şekli, gebenin yaşı, gebelik haftası, sezaryen endikasyonu, doğum ağırlığı ve bebeğin cinsiyeti hasta dosyalarından faydalanılarak kaydedildi.

Bulgular: 3 yıllık süreçte toplam doğum sayımız 2802 idi ve bunların 2056’sına sezaryen operasyonu yapıldı. Başlıca sezaryen endikasyonları geçirilmiş sezaryen %59.6, prezentasyon ve pozisyon anomalileri %11.6 ve fetal distres %7.7 olarak bulundu. 2014’den 2016 yılına doğru sezaryen doğumlar, vajinal doğuma göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalmış olarak tespit edildi (p<0.001).

Sonuç: 3 yıl içerisinde istatistiksel olarak sezaryen doğumların oranı anlamlı bir şekilde azalmasına rağmen yaklaşık %73.4 olarak tespit edildi. Bu oran, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği orandan (%15) oldukça yüksektir. Üçüncü basamak hastane olmamız nedeniyle riskli doğumların kliniğimize sevk edilmesi, oranın yüksek çıkmasındaki en önemli faktördür.


Anahtar Kelimeler


Endikasyon, vajinal doğum, sezaryen doğum

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.