Üçlü Senkron Primer Over, Endometrium ve Meme Kanseri: Bir Olgu Sunumu


Özet


Tümörlerin teşhisleri arasındaki süreye bağlı olarak, multipl primer maligniteler senkron ve metakron tümörler olarak bilinir. Senkron kanserler, aynı anda veya ilk maligniteden sonra 6 ay içinde ortaya çıkan sekonder tümörlerdir.

Sunduğumuz hastamız ilk önce meme kanseri tanısı aldı ve 3 ay sonra endometrium kanseri tespit edildi. Evreleme cerrahisi sırasında ise over kanseri tanısı konuldu.


Anahtar Kelimeler


Senkron kanser, over, endometrium, meme

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.