ADOLESANLARDA CİNSEL EĞİTİM

Halil İbrahim YAKUT
Burçin SALMAN ÖZGÜ

Özet


Yaşamın her alanında olduğu gibi cinsel gelişimde var olan kilometre taşları iyi algılandığında kendi ile barışık bulunduğu durumdan hoşnut bireylerin yetişmesi için önemli adımlar atılmış olacaktır. Çocuk yetiştirilmesinde bu evrelerin iyi bilinmesi ebeveynlerin daha bilinçli, daha duyarlı ve saygılı olmalarını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler


Adolesan, gelişim, cinsellik, eğitim

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.