Kadınlarda Stres Üriner İnkontinansın Farmakolojik Tedavisi

Hatice Kansu Çelik
Burcu Kısa Karakaya
Orhan Seyfi Aksakal
Özlem Evliyaoğlu

Özet


Üriner inkontinans kadınları zayıflatan ve sıkıntıya sokan yaygın bir durumdur ve genellikle rapor edilmez ve tedavi edilmezler. Stres üriner inkontinans (SÜİ) en yaygın inkontinans tipini oluşturmaktadır. SÜİ yüksek prevalansı ve yaşam kalitesine olumsuz etkileri nedeniyle önemini korumakta olan bir hastalıktır. Bu durum sosyal izolasyon, psikolojik rahatsızlık, fiziksel aktivitelerden kaçınma ve seksüel disfonksiyonla ilişkilidir. SÜİ’nin tedavisinde konservatif, medikal tedavi ve cerrahi yer almaktadır. Stres üriner inkontinansın tedavisi bireyselleştirilmelidir. Medikal tedavi, cerrahi olmak istemeyen ya da cerrahinin kontraendike olduğu kadınlarda alternatif bir seçenek olabilir. Ameliyat olamayan ya da ameliyatı istemeyen hastalar için de cerrahi dışı yöntemler bir seçenek olabilmektedir. Cerrahi dışı tedavi seçeneklerinden birisi de farmakoterapidir. Alfa reseptör agonitleri, beta reseptör agonistleri, beta reseptör antagonistleri, trisiklik antidepresanlar, antikolinerjikler, serotonin-adrenalin geri alım inhibitörleri ve östrojenleri içeren çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar içerisinde SÜİ tedavisi için onay alan tek ilaç duloksetindir. Bu derlemede diğer ajanlarla birlikte duloksetin tedavisinin özellikleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Stres üriner inkontinans, farmakoterapi, duloksetin

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.