ADÖLESANLARDA HPV ENFEKSİYONU VE HPV AŞILARI

Halil İbrahim YAKUT
Nilüfer ÇETİNKAYA

Özet


Human papilloma virus (HPV) enfeksiyonu özellikle cinsel aktif hayatın başlangıcındaki adölesanlarda oldukça yaygın olarak görülmektedir. Çoğu olguda spontan regresyon görülmesine rağmen persiste enfeksiyon varlığında takip eden yıllarda servikal, vaginal, vulvar ve anal bölgede prekanseröz lezyon ve sonrasında kanser oluşumuna yol açtığı bilinmektedir. Günümüzde HPV aşıları, HPV enfeksiyonuna bağlı istenmeyen etkilerin önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu yazıda HPV enfeksiyonunun doğal süreci, adölesanlardaki seyri ve HPV aşıları hakkında genel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Adölesan, HPV, Aşılama, Servikal Kanser

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.