Spontan Deplase Ping-Pong Kırığı Ve Subaraknoid Kanama


Özet


Yenidoğanlarda kafatası kemiklerinde çökme kırıkları 1/10.000 oranında bildirilmiştir. Bu tür kırıklar, yenidoğanların ossifiye olmamış kemiklerinin konveks şeklinden konkav şekline dönüşmesi nedeniyle “ping-pong kırıkları” olarak adlandırılır. Sıklıkla müdahaleli doğum sırasında görülür. Anca sezaryen ile doğan olgularda spontan ping-pong kırıkları vaka takdimleri şeklinde rapor edilmiş olup eşlik eden intrakranyal patoloji bildirilmemiştir. Burada spontan ping-pong kırığına belirgin subaraknoid kanamanın eşlik ettiği sezaryen ile doğmuş bir yenidoğan sunulmaktadır. Müdahalesiz vajinal doğum veya sezaryen ile doğan yenidoğanların doğum odası baş boyun muayeneleri kafatası kemiklerinde çökme kırığı açısından dikkatli yapılmalıdır. Spontan ping-pong kırığı olan olgularda da intrakranyal patoloji olabileceği akılda tutulmalı ve kranyal görüntüleme yapılarak, yakın nörolojik muayene ile takip edilmelidir.


Anahtar Kelimeler


Sezaryen doğum, yenidoğan, kafatası kırığı

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.