ADOLESANLARDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

Halil İbrahim YAKUT
Selçuk ERKILINÇ

Özet


Cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel temas sonucu meydana gelen çeşitli enfeksiyonlardır. Adolesanlar arasında cinsel ilişkinin ve cinsel istismarın yaygınlaşması adolesanlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar üzerindeki ilgiyi artırmıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların adolesan dönemde erken tanısı ve tedavisi ileriki yıllarda kadının jinekolojik ve üreme sağlığı açısından oluşabilecek sorunların engellenmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler


Adolesan, Enfeksiyon, STD

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.