Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu

Ufuk Çakır
Cüneyt Tayman
Mehmet Büyüktiryaki
Halil İbrahim Yakut

Özet


Yenidoğanda persistan pulmoner hipertansiyon (PPHT) birçok duruma ikincil ya da idiyopatik olabilen morbidite ve mortaliteler ile ilişkili bir durumdur. PPHT doğumdan sonra pulmoner relaksasyonun yetersizliği ve oksijensiz kanın pulmonerden sistemik dolaşıma şantı ile sonuçlanır. Term ve terme yakım bebekleri daha sık etkiler. Etiyolojiye bakılmaksızın kısa ve uzun dönem morbiditelerle ilişkili hipoksemiden kaçınır kaçırmaz, tanı konup tedavi edilmelidir. Tanıda yapısal kalp hastalıklarının dışlanması için ekokardiyografi (EKO) başlıca tanı yöntemidir. Başlıca tedavi, altta yatan hatsalığın tedavisi ile birlikte oksijen desteği, mekanik ventilasyon, nitrik oksit, fosfodiesteraz inhibitörleri, prostaglandin analogları, endotelin reseptör antagonistleri ve ekstrakorporyal membran oksijenizasyonu gibi umut verici tedaviler vardır. Optimal tedavi yaklaşımı tartışmalıdır. PPHT olan yenidoğanlarda uygulanan tedaviler, taburculuk sonrası kronik sağlık problemleri ve nörogelişimsel defisite yol açmayacak uzun dönem sonuçlarını garanti etmelidir.


Anahtar Kelimeler


Persistan pulmoner hipertansiyon, yenidoğan, pulmoner vazodilatör, nitrik oksit, ekstrakorporyal membran oksijenizasyonu

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.