Postpartum Nöbet Etiyolojisinde Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu


Özet


Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) baş ağrısı, konfüzyon, şuur bulanıklığı, görme bozuklukları ve nöbet ile klinik bulgu veren ve radyolojik olarak beynin posterior alanlarında ödem ile karakterize geçici bir durumdur ancak tanı ve tedavinin gecikmesi durumunda ölümcül olabilecek komplikasyonlar gelişebilir. Bu makalede postpartum nöbet geçiren ve klinik ve radyolojik olarak PRES tanısı konan bir olgu sunularak ayırıcı tanıda PRES sendromunun akılda tutulması gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Postpartum nöbet, posterior reversible ensefalopati sendromu

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.