Paratubal Kist ile Birlikte İzole Tuba Torsiyonu: Olgu Sunumu


Özet


Adneksial torsiyon nispeten yaygın olmasına rağmen izole tuba torsiyonu nadir olarak görülmektedir.Ttanıda gecikme fertilite problemlerine neden olabileceği için ayırıcı tanıda tubal torsiyonda olmalıdır. Olgu kliniğimize pelvik ağrı ile başvurdu. Doppler ultrasonografi (USG) ile akımın izlenmediği transvajinal USG’de sol adneksiyal alanda yaklaşık 8 cm boyutlarında bir kist saptandı. Hastaya adneksiyal torsiyon ön tanısı ile laparoskopi yapıldı. Sol paratubal kisti olan hastaya basit kistektomi uygulandı.

Anahtar Kelimeler


izole tubal torsiyon, pelvik ağrı, kistektomi

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.