Menopozla İlgili Genitoüriner Sendrom

Hediye Karakoç
Nebahat Özerdoğan
Arzu Kul Uçtu

Özet


Vulvovajinal atrofi ve atrofik vajinit terimlerinin, östrojen eksikliğine bağlı vulva, vajina ve alt üriner sistemde görülen değişiklikler ile ilgili menopoz semptomlarını tanımlamada yetersiz olduğu düşünülmektedir. The International Society for the Study of Women’s Sexual Health ve North American Menopause Society, daha doğru ve kapsayıcı bir terminoloji için çalışma grubu oluşturmuş ve menopoz döneminde vulva, vajina ve alt üriner sistemde görülen semptomlar için menopozla ilgili genitoüriner sendrom terimini geliştirmiş ve onaylamışlardır. Bu derleme ile menopoz dönemi ile ilgili genitoüriner sendromun semptomları, görülme sıklığı, tanı, tedavi ve ebelik bakımının açıklanması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Menopoz, kadın, genitoüriner sendrom

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.