Ovaryan Matür Kistik Teratom Ve Beraberinde Tubal Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu


Özet


Matür kistik teratoma (dermoid kist) ve ektopik gebelik, reprodüktif dönemdeki kadınlarda sık görülen patolojiler olmakla birlikte, bu iki hastalığın aynı hastada görülmesi nadir rastlanan bir klinik durumdur. Bu olgu sunumunda, pelvik ağrı ve minimal vajinal kanama ile başvuran 26 yaşında nulligravid bir hastayı bildirmekteyiz. Detaylı jinekolojik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, aynı taraftaki adneksiyal bölgede tubal ektopik gebelik ve ovaryan dermoid kist tespit edildi. Ardından uygulanan laparoskopik cerrahide sol unrüptüre 2x2 cm tubal ektopik gebelik ve 9x7 cm ovaryan dermoid kist olduğu gözlendi. Salpingostomi ve total kistektomi yapıldı. Patolojik inceleme, ektopik gebelik ve dermoid kist tanılarını doğruladı. Cerrahi sonrası dönemde sorun saptanmadı. Bu vaka sunumunda, aynı hastada farklı jinekolojik patolojilerin bir arada bulunabileceğinin hatırda tutulması gerekliliği ve eksiksiz bir diagnostik incelemenin önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Dermoid kist, ektopik gebelik, laparoskopi, over

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.