Pelvik İnflamatuar Hastalığa Sebep Olan Sıradışı Bir İhmal Edilmiş Gömülü Peser Olgusu

Emre Erdem Taş
Gülin Feykan Yeğin Akçay
Hüseyin Levent Keskin
Ayşe Filiz Yavuz

Özet


Peser pelvik organ prolapsusunun konservatif tedavi seçenekleri içinde önde gelen yöntemlerden biridir. Ancak, peserler uygun olarak kullanılmadıklarında
hasta kaybına kadar gidebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedirler. 78 yaşında multipar hasta pelvik inflamatuar hastalık ve gömülü peser tanıları
ile hastaneye yatırıldı. Medikal hikayesinde, hastaya 22 yıl önce pelvik organ prolapsusu tanısı ile halka peser takıldığı öğrenildi. Pelvik inflamatuar hastalığon
tedavisini takiben arka vajinal duvar ve serviks arasındaki adezyonlar künt ve keskin diseksiyonlarla ayrıştırılarak, peser üriner veya gastrointestinal herhangi
bir komplikasyon olmaksızın çıkarıldı. Takipsiz peser hastalarında eşlik eden ateş varsa, pelvik-abdominal ağrı ve üriner-gastrointestinal tüm semptomlar hızlıca
değerlendirip tanı ve tedavisi sağlanmalıdır. Yanı sıra, değerlendirmelerde özellikle yaşlı demansif hastalarda ihmal edilmiş peser ihtimali akılda tutulmalı ve pelvik
muayene atlanmamalıdır.


Anahtar Kelimeler


peser, pelvik organ prolapsusu, pelvik inflamatuar hastalık

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.