Primer Vagina Leiomyomu: Nadir Bir Olgu

Suna Kabil Kucur
Murat Polat
Ali Seven
Kadriye Beril Yüksel
Cengiz Koçak
İlay Gözükara
Nadi Keskin

Özet


Vajinal leiomyomlar nadir görülen bening tümörlerdir. 45 yaşında bayan hasta son bir aydır vajende ele gelen kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın jinekolojik muayenesinde vajen arka duvarda yaklaşık 3x2 cm boyutunda kitle palpe edildi. Yapılan transvajinal ultrasonografide; vajen arka duvarda 33mm çaplı solid kitle izlendi. Hastaya kitle enukleasyon ve eksizyonu yapıldı. Patolojik incelemede vasküler leiomyom olduğu tesbit edildi. Leomyomlar kadın genital traktının yaygın tümörleri olsalar da vajinal leomyomlara nadir rastlanır. Dizüri, vajinal kanama, üriner retansiyon gibi çeşitli semptomlara neden olabilirler. Vajinal yolla enukleasyon ve eksizyon genellikle tercih edilen tedavidir.


Anahtar Kelimeler


Leiomyom, vajinal, vajinal kitle

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.