2014 Yılı Türkiye Ulusal Anne Ölümlerinin Demografik Verilere Göre Değerlendirilmesi

İrfan Şencan
Yaprak Engin Üstün
Sema Sanisoğlu
Ayşe Özcan
Selma Karaahmetoğlu
Hüseyin Levent Keskin
Dilek Uygur
Aysun Kabasakal
Meral Esen
Bekir Keskinkılıç

Özet


Amaç: Bu çalışmada 2014 yılı ulusal anne ölümlerinin demografik verilere göre değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: 2014 yılında ülkemizde gerçekleşen tüm anne ölümleri Anne Ölümleri Ön İnceleme Komisyonu tarafından retrospektif olarak değerlendirildi. Kaybedilen annelerin yaşı, gravida ve paritesi, eğitim durumu, gebelik öyküsü, gebelik aralığı değerlendirildi.

Bulgular: Türkiye’de 2014 yılında maternal mortalite oranı 100 bin canlı doğumda 15.2 olarak hesaplandı (213 anne ölümü). Anne ölümünün (n=213) gerçekleştiği ortanca yaş 31 (Min:17- max: 49) olarak saptandı. Anne ölümlerinin 35 yaş ve altında daha sık görüldüğü tespit edildi. Anne ölümlerinin % 11.7’sinin grandmultipar hasta grubunda (parite ≥ 5) olduğu saptandı. Kaybedilen annelerin % 26.9’unun okur yazar olmadığı görüldü. Obstetrik öyküye göre yapılan değerlendirmede 57 olgunun geçirilmiş sezaryen, 1 olgunun geçirilmiş myomektomi öyküsü olduğu, 36 olgunun gebelik aralığının 2 yılın altında olduğu saptandı.

Sonuç: İleri yaş gebelerde erken risk tespitinin yapılması ve tüm gebelerin eğitim düzeyini iyileştirme çalışmaları anne ölüm oranını azaltmada önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Anne ölümü, demografik özellikler

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.