Birinci Trimesterde Tanısı Konulan ve Doğuma Kadar Sebat Eden Spontan Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu

Keziban Doğan
Mustafa Taze
Özlem Karaahmet

Özet


Ovarian hiperstimülasyon sendromu (OHSS) yardımcı üreme teknikleri ile birlikte gelişen yatrojenik bir durumdur. Sıklığı %0,2-1 arasında değişmektedir. Etyopatogenezi tam olarak aydınlatılmamış olup, literatürde nadir olarak spontan hiperstimülasyon sendromu bildirilmiştir. Polikistik over sendromu, endojen hCG seviyelerinin yüksek seyrettiği çoğul ve molar gebelikler ve hipotiroidi, risk faktörleri olarak saptanmıştır. Ayrıca FSH reseptör mutasyonu veya tek gen polimorfizmin de sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür. Biz de herhangi bir risk faktörü tespit edilmeyen ve gebelik boyunca gerilemeyen dirençli spontan OHSS vakası sunmayı amaçladık. Bu tür vakalarda gen mutasyonları araştırılmalı, klinik seyir açısından hastalar yakın takibe alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler


Spontan Ovarian hiperstimülasyon sendromu, FSH reseptör mutasyonu, Tek gen polimorfizmi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.