Bir İnfertilite Olgusunda Hipnoz Terapileri Sonrasında Spontan Gebelik Eldesi, Vaka Sunumu

Ayşe Şahin
Hasan Şahin
Beril Yüksel

Özet


Özellikle açıklanamayan infertilite olgularında emosyonel stresin fertiliteyi olumsuz etkileyen faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Bu olgularda hipnoz ve psikoterapi uygulamalarının etkinliğine dair çok az sayıda çalışma mevcuttur. Burada sunmak istediğimiz vakada 10 yıldır açıklanamayan infertilite tanısı ile takip edilen primer infertil bir hastanın tedavisiz döneminde hipnoz tedavileri sonucu spontan gebelik elde etmesinden bahsedilecektir. İnfertil çiftlerin değerlendirilmesinde özellikle kadınların erkeklere göre daha fazla stres yaşadığı bildirilmekte ve bu durum tedavinin her aşamasını olumsuz yönde etkilemektedir. Literatürde infertilite olguları üzerinde hipnoz tedavilerinin etkilerini tespit etmeye yönelik çalışma sayısı oldukça az olmakla birlikte yüksek başarı oranlarından bahseden çalışmalar da bulunmaktadır. Dolayısıyla hem maliyetlerin hem de invaziv girişimlerin arttığı infertilite tedavileri esnasında hipnoz tedavilerinin denenmesinin faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler


İnfertilite, yardımla üreme teknikleri, tamamlayıcı tıp, hipnoz

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.