Prematüre Retinopatisi Muayenesi Esnasında Saptanan Sarsılmış Bebek Sendromu Olgusu

Zühal Özen Tunay
Özdemir Özdemir
Damla Ergintürk Acar
Şerife Suna Oğuz

Özet


“Sarsılmış bebek sendromu”; iki yaş altındaki bebeklerin hızla sarsılması nedeni ile gelişen, kalıcı görme bozuklukları, körlük, ağır nörolojik hasar ve ölümle sonuçlanabilen bir durumdur. Bilateral retinal kanama, ciddi sarsılmış bebek sendromu olgularında görülen önemli bir bulgudur ancak patognomonik değildir. Sarsılmış bebek sendromuna bağlı nörolojik hasarın geri dönüşümsüz olması nedeni ile birincil korumanın sağlanması çok önemlidir. Ebeveynlerin ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi en önemli birincil koruma basamağıdır. Bu olgu, sarsılmış bebek sendromuna dikkat çekmek, ebeveynlerin ve sağlık personelinin bu konudaki eğitimlerinin önemini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


sarsılmış bebek sendromu, retinal hemorajiler, prematüre retinopatisi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.