Bir İnfantta Adenoviral Konjonktivit Nedeniyle Oluşan Pseudomembranların Temizlenmesi

Özdemir Özdemir
Zuhal Özen Tunay
Damla Ergintürk Acar
Mehmet Yekta Öncel
Şerife Suna Oğuz

Özet


Bir aylık erkek bebek, bir haftadır gözlerinde şişlik ve çapaklanma şikâyetiyle muayene edildi. Sağ gözde daha şiddetli olmak üzere her iki gözde kapak ödemi, çapaklanma, konjonktivalarda hiperemi ve pseudomembran tespit edildi. Hastanın epidemik keratokonjonktivit salgınına bağlı konjonktivit geçirdiği düşünüldü ve pseudomembranları temizlendi. Tedaviye kortikostreoidli pomad eklendi. Hastanın bulgularının dört hafta sonra tamamen düzeldiği görüldü.


Anahtar Kelimeler


Adenoviral konjonktivit, epidemik keratokonjonktivit, keratit, lenfadenopati, pseudomembran

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.