Adölesan Dönemde Servikal Displaziler Ve Yönetimi

Nilüfer Çetinkaya Kocadal
Tayfun Güngör

Özet


Amaç: Adölesan dönem 11-19 yaş arası gelişimsel geçiş dönemini tanımlamaktadır. Bu dönemin özelliği jinekolojik hastalıklar ve tedavi şekilleri açısından ileri yaş hasta gruplarından ayrı değerlendirilmesi gerektiğidir. Adölesan genç kızlarda özellikle cinsel aktivite başlangıcından sonra HPV enfeksiyonları oldukça sık görülmektedir. Bağışıklık sistemi çoğu HPV enfeksiyonunu spontan olarak yok etmektedir. Ancak bazı durumlarda HPV persistansı displazik servikal lezyonların oluşmasına sebep olmaktadır. Displazik lezyonlar zaman içerisinde invazif kansere dönüşebilir olsalar da bu oranlar adölesanlarda düşük olduğundan servikal kanser oldukça nadir görülür. Bu yazıda adölesanlarda HPV enfeksiyonunun seyri, servikal patoloji taramaları ve servikal displazilerin tedavisine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Adölesan, HPV enfeksiyonu, servikal displazi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.