Amniotik Band Sendromu Olan Bir Yenidoğan Olgusu

Mehmet Büyüktiryaki
Nilüfer Okur
Handan Bezirganoğlu
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
Fuat Emre Canpolat
Nurdan Uraş

Özet


Amniotik band sendromu (ABS) özellikle ekstremiteleri etkileyen ve fibröz amniotik bandlara bağlı parmak amputasyonları ve kontriksiyon halkaları ile karakterize nadir görülen bir konjenital fetal anomalidir. Majör kraniofasial ve iç organ defektleri eşlik edebilir. Prevalansı 1200 ile 15.000 canlı doğumda bir arasında değişmekte olup, etyolojisi halen tartışmalıdır. Amniotik bandlar, adezyonlar çok çeşitli fetal deformitelere neden olabilmekte ve sıklıkla ekstremite ve parmak deformiteleri görülmektedir. Burada sol ön kol distalinden el parmaklarına kadar uzanan bölgede deformiteleri olan ve amniotik band sendromu tanısı alan bir yenidoğan olgusu sunulmaktadır. Bu olgu ile ekstremite anomalileri olan bir yenidoğanda, ayırıcı tanıda amniotik band sendromunun da düşünülmesi gerektiğini vurgulamak istedik.


Anahtar Kelimeler


Yenidoğan,amniotik band sendromu,ekstremite anomalisi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.