Altın Dakikalar: Prematüre Bebeğin Doğum Salonunda Yönetimi

Hayriye Gözde Kanmaz Kutman
Şerife Suna Oğuz
Nurdan Uraş

Özet


Prematüre bebekler; erişkin tipi kardiyovasküler dolaşım ve hemodinamik stabilitenin sağlanması, akciğerlerin uygun fonksiyonel rezidüel kapasite sağlanacak şekilde havalandırılması, alveoler gaz değişiminin uygun şekilde yapılması, oksijenden zengin metabolizmaya geçiş ve vücut ısısının korunması gibi postnatal hayata adaptasyon mekanizmalarını gerçekleştirmede sıklıkla güçlükler yaşamaktadırlar. Son yıllarda altın dakikalar olarak adlandırılan hayatın ilk birkaç dakikasında doğum salonu yönetiminin nazik bir şekilde yapılmasının özellikle akciğerler olmak üzere diğer organ sistemlerinde gelişebilecek hasarı azalttığına dair birçok kanıt ortaya sürülmüştür. Bu derlemede amaç hayatın ilk altın dakikalarında sıklıkla uygulanan; gecikmiş kord klemplenmesi, non-invazif ventilasyon, bireyselleştirilmiş oksijen tedavisi, uygun vücut ısısının sağlanması gibi doğum salonu uygulamaları konusunda bilgilerimizin güncellenmesidir.

Anahtar Kelimeler


Preterm bebek, canlandırma, doğum salonu uygulamaları

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.