Bir Olgu Sunumu : Olağandışı Over Lokalizasyonu Ve Müller Kanalı Anomalili Hastada Başarılı Gebelik

Mustafa Acet
Leyla Altuntaş
Sema Ovalı
Tuba Yelke
Betül Yorgunlar
Hale Aktün Tamer
Ebru Öztürk

Özet


Sağ over lokalizasyonu subhepatik alanda izlenen ve Müller kanal anomalileri bulunan bu olguda male faktör sebebiyle ıvf uygulanmıştır. İnmemiş over lokalizasyonu nadir görülmekle birlikte , görüldüğünde sıklıkla pelvis giriminde olmaktadır. Bu olguda literaütrde ilk defa bu kadar yüksek seviyede yani subhepatik bölgede yerleşmiş bir over lokalizasyonu belirtilmiştir. Male faktör sebebiyle IVF uygulanan hastaya abdominal oosit toplama işlemi yapılmış, inmemiş over olgularında overin pelvik giriminden subhepatik alana kadar herhangi bir alanda olabileceği fikri savunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


İnmemiş over, mülleriyan kanal anomalisi, in vitro fertilizasyon

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.