Amnion Sıvısı Dinamikleri

Kazibe Koyuncu
Özgür Kan
Feride Söylemez

Özet


Amnion, fetal büyüme gelişme için büyük öneme sahip olan ve tamamı neredeyse fetüs tarafından oluşturulan sıvıdır. Bu sıvının regülasyonu birçok mekanizma ile sağlanmaktadır. Fetal homeostaz, fetal idrar oluşumu, yutma ve akciğer sekresyonları amnion hacmini etkilemektedir. Amnion sıvı hacmi fetal durumu yansıtmaktadır, bu nedenle de takibi biyofizik skorlamanın ve fetal biyometrinin vazgeçilmez unsurlarından biridir.


Anahtar Kelimeler


Amnion sıvısı, amnion sıvı indeksi, amnion sıvısı regülasyonu, amniotik sıvının değerlendirilmesi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.