ADAMTS Gen Ailesinin Obstetrik ve Jinekolojideki Yeri

İsmail CÖMERTOĞLU
Esma SARIKAYA
Mehmet DEMİREL
Sümeyya AKYOL
Kadir DEMİRCAN

Özet


1997 yılında Japon araştırmacılar tarafından kolon kanserinde enflamasyon (http://www.bilimterimleri.com) - ilişkili gen olarak tanımlanan Trombospondin Motifli Matriks Metalloproteinazlarını (A Disintegrin-like and Metalloproteinase with Trombospondin type-1 motif; ADAMTS), günümüzde 19 adet üyesiyle büyük bir gen ailesidir. Hücre-dışı matrikse (ECM) salınan bu enzimlerin matriksin yapım ve yıkımı, dokuların yeniden düzenlenmesi, pıhtılaşma, fibrozis gibi birçok önemli fizyolojik olayda hayati görevleri vardır. Yine kanser, enflamasyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi çeşitli klinik durumların patogenezlerinde de önemlidirler. Son çalışmalarla bu enzimlerin üreme sisteminde de önemli fonksiyonlar üstlendiği anlaşılmaya başlandı. Bu derlemenin amacı, obstetrik ve jinekoloji alanında çalışan araştırmacılara ADAMTS’ler hakkında temel bilgileri sunmak ve patofizyolojideki rolleri hakkında son bulguları aktararak yeni çalışmaların önünü açmaktır.


Anahtar Kelimeler


ADAMTS genleri, obstetrik ve jinekoloji, hücre matriksi

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.