Adolesan Kontrasepsiyon

Emre Özgü
Halil İbrahim Yakut

Özet


Adolesan dönem çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olduğu için kendine has sorunları ve çatışmaları barındırır. Bu sorunlardan birisi de cinsel olarak aktif olmaya başlayan bireyin cinsellik sonucunda karşılaşabileceği problemlerdir. Adolesan dönemde kontrasepsiyon insidansı yetişkin dönem ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür ve ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Adolesan dönemin kendine has özellikleri düşünülerek kontrasepsiyon planının belirlenmesi adolesan sağlığı açısından son derece büyük bir önem taşır.

Anahtar Kelimeler


Adolesan, kontrasepsiyon, istenmeyen gebelikler

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.