Adolesan Gebelikler

Ali İrfan Güzel
Aytekin Tokmak
Yaprak Engin Üstün

Özet


Adolesan gebelikler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Adolesan gebelikler, adolesan annede ve bebeğinde uzun dönemde sosyal ve ekonomik olarak istenmeyen durumların gelişmesine yol açabilir. Bu gebeliklerde obstetrik komplikasyonlar ve perinatal mortalite oranları artmış olup plansız adolesan gebeliklerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. Adolesan gebeliklerde yeterli ve erken dönemde prenatal bakımın başlamaması bir başka önemli problemdir. Bu derlemenin amacı ülkemizdeki ve dünyadaki durum ile ilgili bilgi vermek ve klinisyenlerde adolesan gebelikler ve bu gebeliklerde gelişebilecek komplikasyonlar ile ilgili bir farkındalık yaratmaktır.


Anahtar Kelimeler


Adolesan, gebelik, risk faktörleri, gebelik komplikasyonları

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.