Adenomyozis ve Adenomyozise Eşlik Eden Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesi: 3 Yıllık Klinik Tecrübemizin Retrospektif Analizi

Tutku Gürbüz
Sefa Kurt
Ömer Demirtaş
İbrahim Uyar
Gülşah Demirtaş
Abdullah Taşyurt

Özet


Amaç: Hastanemizde, TAH/TAH+BSO (Total Abdominal Histerektomi / Total Abdominal Histerektomi+Bilateral Salpingooforektomi) yapılan ve patoloji sonucu adenomyozis olarak gelen olgularda, eşlik eden endometrial ve myometrial patolojileri araştırmak.

Gereç ve Yöntemler: Hastanemizde, Ocak 2009–Aralık 2011 yılları arasında tedaviye dirençli menometroraji, myoma uteri, pelvik organ prolapsusu, endometrial hiperplazi, pelvik kitle ve endometrium kanseri gibi farklı endikasyonlarla histerektomi uygulanan 2954 hastadan, histopatolojik tanısı adenomyozis olarak bildirilen 650 olgu çalışmamıza dahil edildi. Bu hastaların histopatolojik sonuçlarında adenomyozise eşlik eden endometrial patolojiler kaydedildi. Yaş, gravida, parite ve menopozal durum gibi demografik veriler değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş aralığı 35-77 arası değişmekte olup ortalama yaş 50,2±5,79; ortalama gravida sayıları 4,2±2,4 ve ortalama parite sayıları 2,9±1,4 olarak belirlendi. Hastaların yaş dağılımına bakıldığında 45-55 (%65,2) yaş arası hasta populasyonunun daha fazla olduğu tesbit edildi. Postoperatif patoloji spesmenlerin histopatolojik incelemesinde; %7,8 endometrial polip, %7,8 endometrial hiperplazi, %5,4 atrofik endometrium, %1,2 oranında endometrial kanser, %23,8 proliferatif faz endometrium, %12 sekresyon faz endometrium, %8,2 düzensiz proliferatif endometrium ve %33,7 oranında diğer nonspesifik endometrial bulguların adenomyozise eşlik ettiği tesbit edildi.

Sonuç: Adenomyozis sık izlenen bir hastalıktır ve bu nedenle endometrial patolojiler ile beraber izlenebilmektedir. Ancak adenomyozis hastalarının endometrial biopsilerinin ¾ ünde belirgin endometrial patoloji izlenmemektedir. En sık eşlik eden endometrial patoloji endometrial polip ve hiperplazi, en sık uterin patoloji ise leiomyomdur. Endometrial patolojilerin lokal tedavisinden sonra şikayetleri geçmeyen, tedaviye direnç gösteren hastaların adenomyozis açısından da sorgulanması uygun olacaktır. Tedavi planlamasında bu birliktelik dikkate alınmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Adenomyozis, endometrial polip, endometrial hiperplazi, leiyomyom, histerektomi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Zaloudek C, Hendrickson MR. Mesenchymal tumors of theuterus. In Blausteins’ pathology of the female genital tract.Kurman RJ ed. Fifth edition, New York: Springer, 2002: 561-573

Azziz R. Adenomyosis: Current perspectives. Obstet Gynecol Clin North Am 1989; 16:221–235.

Benagiano G, Brosens I. The endometrium in adenomyosis. Womens Health (Lond Engl). 2012;8(3):301-312.

Atri M, Reinhold C, Mehio AR, Chapman WB, Bret PM. Adenomyozis: US features with histologic correlation in an in vitro study. Radiology 2000; 215: 783-790.

McElin TW, Bird CC. Adenomyosis of the uterus. Obstet Gynecol Annu 1974; 3: 425.

Kunz G, Beil D, Huppert P, Noe M, Kissler S, Leyendecker G. Adenomyosis in endometriosis prevalence and impact on fertility. Evidence from magnetic resonance imaging. Hum Reprod 2005; 20: 2309-2316.

Leyendecker G, Wildt L, Mall G. The pathophysiology of endometriosis and adenomyosis: tissue injury and repair. Arch Gynecol Obstet 2009;280: 529–38.

Indraccolo U, Barbieri F. Relationship between adenomyosis and uterine polyps. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2011;157: 185–189
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.