Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı İle İzlenen İki Yenidoğanda Rasburikaz Kullanımı

Reyhan Erol Güler
Zeynep Eras

Özet


Akut böbrek yetmezliği morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Akut böbrek yetmezliği; yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen bebeklerde % 6-11 sıklıkla görülür. Bu bebeklerde serumda ürik asit yüksekliğine sık rastlanılır. Tümör lizis sendromu olan hiperürisemili yenidoğan ve infantların rasburikaz ile tedavi edildiği vaka raporları ile bildirilmiştir. Rasburikaz hiperüriseminin izlendiği akut böbrek yetmezliği tanısı alan iki yenidoğanımızın tedavisinde başarı ile kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yenidoğan, akut böbrek yetmezliği, hiperürisemi, rasburikaz

Tam Metin:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.