Adolesanlarda Anormal Uterin Kanama: Tanı ve Yönetim

İnci Kahyaoğlu
Nafiye Yılmaz
Halil İbrahim Yakut

Özet


Anormal uterin kanama (AUK) adolesan dönmede sağlık kuruluşlarına başvurunun sık görülen nedenlerinden biridir. AUK etyolojisinde birçok neden görülse de, adolesanlar arasında en sık rastlanılan sebep disfonksiyonel uterin kanamadır (DUK).Bütün nedenler dışlandığında görülen kanama DUK olarak isimlendirilmektedir. Hipotalamo-pitüiter-ovaryan aksın immatüritesine bağlı anovulasyon, perimenarşal yıllarda en sık görülen nedendir. Menoraji nedeni ile başvuran adolesanda, kanama diatezleri, özellikle de von Willebrand hastalığı daima akılda tutulmalıdır. Hastanın değerlendirilmesi ilk olarak detaylı bir anamnez, tam fizik muayene ve tam kan sayımı, koagülasyon parametreleri, serum gebelik testi ve hormon profilini içeren labaratuvar testleri ile başlamalıdır. Tedavi kanamanın şiddetine göre değişmektedir. Hafif kanamalarda hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi yeterli olurken, orta ve şiddetli kanamalarda medikal tedavi gerekmektedir. Kombine oral kontraseptifler, progestojenler, non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar, anti-fibrinolitik ajanlar ve GnRH analogları tedavide kullanılan ajanlardır. Anemi varlığında demir replasmanı da gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Anormal uterin kanama, kanama diatezi, adolesan

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.