12 Haftalık İnterstisiyel Gebelikte Yaklaşım

Özlem Gün ERYILMAZ
Selen Taflan YAMAN
Serra AKAR
Hüseyin YEŞİLYURT
Gülnur ÖZAKŞIT

Özet


Ekstra-tubal gebelikler içinde, interstisyel (kornual) gebelik, oldukça nadir görülür. Son yıllarda, uterusu koruyucu ve minimal cerrahi yaklaşımlarla, morbiditesi oldukça azalmıştır. 31 yaşında, şiddetli karın ağrısı, vajinal kanama ve adet gecikmesi şikayetleri ile başvuran hasta, tanısal değerlendirmeler sonrası 12 gestasyonel haftalık kornual gebelik tanısı aldı. Hasta, laparatomiye alındı, kornual bölgeden yapılan insizyon ile gebelik materyali boşaltıldı ve primer suture edildi. Erken komplikasyon gelişmedi.Kornual gebeliklerde, histerektomiye alternatif yöntemler gelişmiştir. Başta uterus olmak üzere, organ koruyucu yaklaşımlar, fertilite devamlılığı açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler


Ektopik gebelik; kornual gebelik

Tam Metin:

PDF (English)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.