Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org) (ISSN: 1304-5512) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanmaktadır.Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi yayın dili Türkçe ve İngilizce olan bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. Yazarlara bilgilere ve online makale gönderimi işlemlerine dergimizin web sitesinden ulaşılabilir www.jgon.org.

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin amacı genel obstetrik, jinekoloji ve yenidoğanalanında uluslar arası literatüre katkıda bulunacak yüksek nitelikli özgün araştırma yazıları yayınlamaktır. Ayrıca editör görüşü, editöre mektup, derleme, olgu sunumları kitap değerlendirmesi, daha önce yayınlanmış makaleler üzerine yorumlar, toplantı ve konferans bildirileri, duyurular yayınlanmaktadır. Dergide obstetrik, jinekoloji ve yenidoğan alanı yanında bu alan ile ilişkili olması koşulu ile cerrahi, üroloji,dahiliye, dermatoloji, , halk sağlığı, beslenme ve diyetetik, sosyal hizmetler, genetik, temel bilimler, psikoloji, ebe ve hemşirelik gibi alanlarda hazırlanmış yazılar da yayınlanabilir.

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nin hedef kitlesi kadın hastalıkları ve doğum ve yenidoğan uzmanları ve asistanları ile tüm ilgili branşlardaki uzmanlardır.

2012 yılından itibaren ULAKBİM Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

 

Bölüm Politikaları

Editörden Size

Seçilmiş Başvuruya açık Seçilmiş Dizinlenir / İndekslenir Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçer

Orijinal Araştırma

Seçilmiş Başvuruya açık Seçilmiş Dizinlenir / İndekslenir Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçer

Derleme

Seçilmiş Başvuruya açık Seçilmiş Dizinlenir / İndekslenir Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçer

Olgu Sunumu

Seçilmiş Başvuruya açık Seçilmiş Dizinlenir / İndekslenir Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçer
 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Kişisel kullanımlar dışında, Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nde yayımlanan makaleler, şekiller ve tablolar Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi’nden yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, bir sistemde arşivlenemez veya reklam ya da tanıtım amaçlı materyallerde kullanılamaz. Bilimsel makalelerde, uygun şekilde kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Abonelik İşlemleri

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp DergisiTıp Fakültesi olan Üniversite Kütüphanelerine, Kadın Hastalıkları ve doğum ve Neonatoloji AD Başkanlıkları’na, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Başhekimlikleri’ne ve konu ile ilgilenen bilim insanlarına ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. Yayınlanan makalelerin tam metinlerine www.jgon.org ücretsiz olarak ulaşılabilir.

 


ISSN: 2667-7849