Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

Program (PDF)


Cilt 13, Sayı 2 (2016)

Kapak Sayfası

Editörden Size

Editörden Size
Doç. Dr. Salim Erkaya

Orijinal Araştırma

2014 Yılı Türkiye Ulusal Anne Ölümlerinin Demografik Verilere Göre Değerlendirilmesi PDF
İrfan Şencan, Yaprak Engin Üstün, Sema Sanisoğlu, Ayşe Özcan, Selma Karaahmetoğlu, Hüseyin Levent Keskin, Dilek Uygur, Aysun Kabasakal, Meral Esen, Bekir Keskinkılıç
Obstetrik Vakalarda Hipogastrik Arter Ligasyonu: Tek Merkez Deneyimi PDF
Yüksel Kurban, İbrahim Uyar, Can Turan, Emre Günakan
Prenatal Tarama Test Parametreleri Plasental Lokalizasyon Yada Fetal Cinsiyetten Etkilenebilir PDF (English)
Melahat Yıldırım, Aydın Köşüş, Nermin Köşüş, Hanife Sağlam, Müzeyyen Duran Erdolulu
Endometrium Kanserli Hastalarda Miyometrial İnvazyon: Ameliyat Öncesi Magnetik Rezonans Görüntüleme İnvazyonu Tahmin Edebilir Mi? PDF
Funda Atalay, Kadir Çetinkaya
Vulvovajinal Enfeksiyonu olan Kız Çocuklarında Vajinal Kültür Sonuçları PDF
Zehra Vural Yılmaz, Elif Yılmaz, İsmail Burak Gültekin, Osman Fadıl Kara, Tuncay Küçüközkan
Prostaglandin E2 ile Doğum İndüksiyonu: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deneyimi PDF
Mehmet Şükrü Budak, Cihan Kaya, Sedat Akgöl, Mehmet Baki Şentürk, Mine Kanat Pektaş, Neval Yaman Görük, Önder Tosun
Laparoskopik Histerektomi: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi PDF (English)
Özlem Evliyaoğlu, Esma Sarıkaya, Hasan Onur Topçu, Zeynep Aslı Oskovi, Mehmet Mutlu Meydanlı, Özlem Moralıoğlu, Salim Erkaya

Derleme

Fetal Kan Örneklemesi: Derleme PDF
Ali Acar, Fedi Ercan, Berkan Sayal
Amnion Sıvısı Dinamikleri PDF
Kazibe Koyuncu, Özgür Kan, Feride Söylemez
Gebelikte Cilt Hastalıkları PDF
Emel Bitirgen, Aydın Köşüş, Müberra Namlı Kalem, Müzeyyen Duran, Nermin Köşüş

Olgu Sunumu

Sezaryen Skar Gebeliği: Dilatasyon Ve Küretaj İle Tedavi Edilen Beş Olgunun Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi PDF
Ayşe Gül Kebapçılar, Tolgay Tuyan İlhan, Nilgün Avşar, Setenay Arzu Yılmaz, Aybike Pekin, Çetin Çelik
Nadir Görülen Bir Fetal Anomali, Meckel-Gruber Sendromu: Olgu Sunumu PDF
Fedi Ercan, Berkan Sayal, Melike Bayman, Hüseyin Görkemli, Ali Acar


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.