Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.


Cilt 15, Sayı 2 (2018)

Kapak Sayfası

Editörden Size

Editörden Size PDF
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN

Orijinal Araştırma

İnfertilite Tedavi Sürecindeki Kadınların Fertilite Uyumları ile Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Yeter DURGUN OZAN, Mesude DUMAN
Evre IIIB Endometrioid Tip Endometrium Kanser Olgularının Analizi: Tersiyer İki Onkolojik Merkez Deneyimi PDF
Hanifi ŞAHİN, İbrahim YALÇIN, Mustafa Erkan SARI, Tayfun GÜNGÖR, Mehmet Mutlu MEYDANLI, Ali AYHAN
Annelerin Doğumu Algılayışı ile Hemşirelik Bakımını Algılayışı Arasındaki İlişki PDF
Emine YILMAZ, Feyza NAZİK
Doğum Eyleminde Bir Uygulama Pratiği: Umblikal Kord Klempleme PDF
Gonca KURT
Birinci Trimester Tarama Testi Belirteçlerinin İntrauterin Gelişme Geriliği İle İlişkisi ve Neonatal Sonuçları Üzerine Etkisi PDF
Yusuf MADENDAĞ, İlknur ÇÖL MADENDAĞ, Nuri DANIŞMAN
İnterstisyel Sistit/Ağrılı Mesane Sendromunda Tedavi Yönetimi PDF
Oğuz MERTOĞLU, Salih BUDAK, Cem YÜCEL, Erdem KISA, Zafer KOCAOĞLU
Ektopik Gebelikte Salpenjektominin Laparatomik veya Laparoskopik Yöntemle Yapılmasının Over Fonksiyonu Üzerine Etkisi PDF
Arzu KUBLAY, Hüseyin KIYAK, Pınar KADIROĞULLARI, Burak YÜCEL, Kerem Doğa SEÇKİN, Ali GEDİKBAŞI

Derleme

Sezaryen Doğumlarda Baba İle Bebek Arasında Kanguru Bakımı Alternatif Bir Uygulama Olabilir Mi? PDF
Filiz ÜNAL TOPRAK, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
Osmanlıdan Günümüze Babanın Fetüs Üzerindeki Hakkının Değerlendirilmesi PDF
Nilüfer DEMİRSOY
Gebelikte HIV Enfeksiyonu PDF
Cem Yaşar SANHAL, Çiğdem ATAMAN, Şule ÖZEL, Yaprak ENGİN ÜSTÜN
Down Sendromunda İzlem, Prenatal İzleminde Karşılaşılan Zorluklar PDF
Sabriye KORKUT, Şule ÖZEL, Şebnem ŞEN ÖZYER, Cüneyt TAYMAN, Esra Şükran ÇAKAR, Yaprak ENGİN ÜSTÜN

Olgu Sunumu

Yenidoğanda Nadir Görülen Jejunal Duplikasyon Kisti: Olgu Sunumu PDF
Aysun TEKELİ, Nurdan DİNLEN FETTAH, Ayşegül ZENCİROĞLU, Haşim Ata MADEN, Sertaç AKMAN, Esin BODUROĞLU, Dilek DİLLİ, Nurullah OKUMUŞ
Postpartum Eklampsiye Sekonder Görme Kaybı ile Komplike Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu PDF
Yusuf DAL, Fatma Selcen CEBE, Serenat ERİS YALÇIN, And YAVUZ, İlker GÜNYELİ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.