Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.


Cilt 15, Sayı 4 (2018)

Kapak Sayfası

Editörden Size

Editörden Size PDF
Prof. Dr. Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Primer ve Sekonder Sitoredüktif Cerrahi Sırasında İntestinal Rezeksiyon Uygulanan Epitelyal Over Kanseri Olgularında Cerrahi Sonuçların Karşılaştırılması PDF
Oğuz Hançerlioğlulları, İlker Selçuk, Burak Ersak, Aylin Kalınbaçoğlu Akdan, Zehra Öztürk Başarır, Sevgi Ayhan, Hakan Raşit Yalçın
Farklı Tedavi Modaliteleri Uygulanan Kondiloma Akuminata Olgularının Akım Sitometrik DNA Analizi PDF
Ayçağ Yorgancı, Sevgi Tezcan
İntrauterin HCG Enjeksiyonu IVF' te Hangi Hastalara Uygulanmalıdır? PDF (English)
Ali Sami Gürbüz, Necati Özçimen, Emel Ebru Özçimen
Jinekolojik Kanserli Türk Kadınlarının Dini Ve Geleneksel Uygulamaları PDF (English)
Mesude Duman, Özlem Doğan Yüksekol, Yeter Durgun Ozan
Ullrich Konjenital Muskuler Distrofinin Prenatal Tanısı PDF
Canan Ünal, Erdem Fadıloğlu, Gonca Özten, Beril Talim, Mehmet Sinan Beksaç
Gestasyonel Diabetli Hastalarda Serum Homosistein Düzeyleri Değişimi PDF
Emre Sinan Güngör, Nuri Danışman
Gebelikte Rutin Demir Takviyesinin Bozulmuş Glukoz Toleransı Gelişme Riskine Bir Etkisi Var Mıdır? PDF (English)
Ümit Yasemin Sert, Hatice Kansu Çelik, Burcu Kısa, Yaprak Engin Üstün

Derleme

Gebelik ve Laktasyon Döneminde Probiyotiklerin Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri PDF
Hazal Küçükkaraca, F. Gülhan Samur
Adolesanlarda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı PDF
Hatice Kansu Çelik, Şule Özel, Yaprak Engin Üstün

Olgu Sunumu

Spontan Deplase Ping-Pong Kırığı Ve Subaraknoid Kanama PDF
Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, Nihal Demirel, Betül Emine Derinkuyu, Zehra Arslan, Ahmet Yagmur Bas
Sakrokoksigeal ve Orofarengeal Teratomlu İki Yenidoğan Olgusu PDF
Zehra Arslan, Sezin Ünal, Dilek Ulubaş Işık, İlter Arifoğlu, Sara Erol, İstemi Han Çelik, Nihal Demirel, Ahmet Yağmur Baş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.