Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

Program (PDF)


Cilt 13, Sayı 3 (2016)

Kapak Sayfası

Editörden Size

Editörden Size PDF
Doç. Dr. Salim Erkaya

Orijinal Araştırma

Primipar Kadınların Perineal Travmaya İlişkin Görüşleri ve Uygulamaları: Nitel Bir Çalışma PDF
Hülya Erbaba, Gül Pınar
Bartolin Bezi Apselerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri PDF
Esma Sarıkaya, Özlem Evliyaoğlu, Burak Elmas, Hatice Kansu Celik, Gülçin Yıldırım, Melike Doğanay
Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Pre-Eklampsi Riskini Öngörmedeki Rolünün Değerlendirilmesi PDF
Keziban Doğan, Ali Yeşil, Bülent Babaoğlu, Levent Yaşar
İlk Trimester TSH Düzeyinin Obstetrik ve Perinatal Sonuçlara Etkisi PDF
Seda Şahin Aker, Tuncay Yüce, Melahat Atasever, Murat Seval, Feride Söylemez
Sublingual ve Vajinal Misoprostol İle Doğum İndüksiyonu Sonrasında Başarılı Vajinal Doğumu Öngörmede Sonografik Servikal Uzunluk ve Bishop Skorunun Karşılaştırılması PDF
İsmail Burak Gültekin, Ragıp Atakan Al, Serap Gültekin, İsmail Dölen
Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları PDF
Derya Yüksel Koçak, Nuriye Büyükkayacı Duman, Şenay Topuz, Gülay Yılmazel, Tayfun Güngör, Ayşe Burcu Başçı
Endometrium Kanserinde Kötü Glisemik Kontrolün Evre ve Grade Üzerine Etkisi PDF (English)
Emre Özgü, Selçuk Erkılınç, Hüseyin Yeşilyurt, Burçin Salman Özgü, Gökay Terzioğlu, Tayfun Güngör
Ektopik Gebelik Olgularının Analizi İle Ektopik Gebeliklerde Tanı ve Yaklaşımın Değerlendirilmesi PDF
Şule Özel, Gülenay Gençosmanoğlu Türkmen, Selim Koncagül, Yusuf Ergün

Derleme

Biyokimyasal Aneoploidi Tarama Testleri PDF
Nilüfer Akgün, Ayla Eser, Candan Duvan
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Ventilatör İlişkili Pnömoni PDF
İsmail Kürşad Gökce

Olgu Sunumu

Pena-Shokeir Sendromu PDF
Halit Halil, Evrim Alyamaç Dizdar, Turan Derme, Nurdan Uras, Şerife Suna Oğuz
Geç İntrauterin Dönemde Tespit Edilen Posterior Fossa Anomalisi PDF
Nihal Şahin Uysal, Çağrı Gülümser, Filiz Bilgin Yanık


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.