Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi (www.jgon.org ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2004 yılından bu yana 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-rewiev) ilkelerine dayanan, açık erişim (Open Access) sağlama politikasında bir dergidir. 2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi kendi disiplini ile ilgili klinik araştırmalar, vaka takdimleri, derleme yazıları ve bu disiplini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmalar yayınlanır. Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/e/polic/b3.htm) ilkesini kabul eder. Yazıların etik kaidelere uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yayın için sunulan yazılar kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

2012 yılından itibaren Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir. 2013 yılından beri Google Scholarda yer almaktadır. H-5 indeksi 4 ; H5 Ortanca değeri 7 dir.  2018 itibariyle de DRJI indeksinde yer almış bulunmaktayız.


Cilt 16, Sayı 3 (2019)

Kapak Sayfası
Editörsen Size
Prof. Dr. Yaprak Üstün

Orijinal Araştırma

Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların D Vitamini Ve Güneşlenme İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma PDF
İlkay Boz, Gamze Teskereci, Fatma Özlem Üner
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Konjenital Hipotiroidi İle Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi PDF
Ufuk Çakır, Cüneyt Tayman
Histeroskopik İstmosel Onarımı Sonrası Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi PDF
Funda Göde, Ali Sami Gürbüz, Gülin Okay, Ahmet Zeki Işık
Doğum Şeklini Tahmin Etmede Baş-Simfizis Mesafesi, Baş İlerleme Mesafesi Ve Kaput Suksadeneum Boyutunun Yeri PDF
Erdinç Sarıdoğan, Nursel Alp Dal, Çağdaş Özdemir, Erkan Şimşek, Özgür Ağlamış
Hipoksik İskemik Ensefalopati Vakalarının Analizi, Sezaryen Doğum ve Hipoksik İskemik Ensefalopati Oranları Arasındaki İlişki PDF
Şule Özel, Cüneyt Tayman, Sabriye Korkut, Umutcan Kayıkçı, Yaprak Engin Üstün
Endovasküler Uterin Arter Embolizasyonu: Myom Tedavisinde Etkin Bir Yöntem PDF
Hasanali Durmaz, Erdem Birgi, Nurullah Doğan
Gebelerde Bulantı ve Kusma İle Helikobakter Pylori İlişkisi PDF
Başak Çakal
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Yatakbaşı Cerrahi Patent Duktus Arteriosusun Ligasyonu Sonuçlarımız PDF
Davut Bozkaya, Atakan Atalay, Cüneyt Tayman, İrfan Taşoğlu
Ankara İlinde Gebelerde 25-Hidroksi Vitamin D ve Paratiroid Hormon Düzeylerinin Kesitsel İncelemesi PDF (English)
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Hayriye Gözde Kanmaz Kutmaz, Sema Arayıcı, Halil İbrahim Yakut, Özlem Moraloğlu, Behzat Özkan
Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi PDF
Cuma Çakmak, Pınar Yalçın Balçık

Derleme

Adölesanlarda Primer Dismenore Ve Tedavi Yaklaşımları PDF
Huri Güvey
Endometrial Poliplere Güncel Yaklaşım Stratejileri XML PDF
Serkan Kahyaoğlu, Yaprak Engin Üstün
Turner Sendromlu Hastalarda Menstrüel Düzen ve Fertilite PDF
Sevgül Fakı, Didem Özdemir, Bekir Çakır

Olgu Sunumu

Ovaryan Matür Kistik Teratom Ve Beraberinde Tubal Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu PDF (English)
Berna Seçkin, Ayla Aktulay, Yaprak Engin Üstün, Hüseyin Yeşilyurt
Üçlü Senkron Primer Over, Endometrium ve Meme Kanseri: Bir Olgu Sunumu PDF (English)
Kadir Çetinkaya, Ebru Yüce


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 ile lisanslanmıştır.

ISSN: 2667-7849